Nieuwsbrief 2024 – 1

Beste allemaal,

Dankbaar en blij willen we met u delen dat het bestuur van de Stichting Bijbel NGT weer op sterkte is. Er waren nog maar twee bestuursleden over. Maar in 2023 zijn vier nieuwe leden lid geworden. Vóór alles zijn we God dankbaar dat Hij ons bij elkaar bracht. En nu willen we samen graag vooruit kijken. Want er is heel veel werk te doen om de Bijbel te vertalen in Nederlandse Gebarentaal.

Gebarentaal • Op 16 maart 2021 de Nederlandse Gebarentaal wettelijk erkend als officiële taal. Daar is een lang proces aan vooraf gegaan. Tot 1980 was gebarentaal verboden! Gelukkig is dat veranderd. De Nederlandse Gebarentaal (NGT) is een visuele taal die helemaal gelijkwaardig is aan iedere andere taal. NGT heeft dus ook zijn eigen grammatica etc.

Verlangen • Voor veel doven is de Nederlandse Gebarentaal hun moedertaal. Gebarentaal is dus ook de taal van hun hart. Daarom begrijpen zij gebarentaal veel beter dan een geschreven Bijbelvertaling op papier. Het is dan ook ons diepe verlangen dat zij het Woord van God in hun eigen taal gaan krijgen. We zijn er van overtuigd dat dit voor hen tot grote zegen zal zijn. 

Versnelling • Er is al jarenlang gewerkt aan de vertaling van het Marcus-evangelie. Dit gebeurt door een team dove vrijwilligers. Maar omdat het vrijwilligerswerk is, gaat het heel erg langzaam. Nu het bestuur weer op sterkte is, kunnen we vertalers betalen voor hun werk. Daarmee komt het vertaalwerk in een versnelling. Het werk gebeurt in nauwe samenwerking met Wycliffe Nederland.

Aanpak • Alle bijbelhoofdstukken die vertaald zijn, worden in gebarentaal op video opgenomen. Na goedkeuring komen ze op internet te staan. Zo kan iedereen gaandeweg kennismaken met deze nieuwe vertaling van de Bijbel. 

Steun • U begrijpt: voor de vertaling van de Bijbel in NGT is veel geld nodig. Daarom doen we vrijmoedig een beroep op u om dit werk te steunen. U kunt uw gift overmaken via ons rekeningnummer is NL86 INGB 0006 2636 05 t.n.v. stichting Bijbel NGT. De Stichting heeft ook het ANBI keurmerk, hierdoor zijn giften aftrekbaar van de belasting.

Met hartelijke groet, het bestuur:

Jan de Vrije, Alfred Bout, Kasper de Jong, Anna Mendel, Karin van Vianen en Martin Visser

Voor vragen of opmerkingen: mail naar contact@bijbelngt.nl

You may also like...