ANBI

Als Stichting Bijbel NGT zijn we geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI), daarom is uw gift aftrekbaar van de belasting.


IBAN-nummer:

NL86 INGB 0006 2636 05

t.n.v. Bijbel NGT


In het register van de Kamer van Koophandel zijn we terug te vinden onder het nummer 51238233. Ook hebben we een RSIN nummer: 8231.67.616