Bestuur

Het bestuur van de Stichting Bijbel NGT bestaat uit de volgende personen:

  • Voorzitter:
  • Secretaris:
  • Penningmeester:
  • Algemene bestuursleden:

Van bestuursleden wordt verwacht dat ze christen zijn en actief deel uitmaken van een lokale gemeente en instemmen met de geloofsverklaring van Stichting Bijbel NGT. De voertaal tijdens vergaderingen is Nederlandse Gebarentaal.

Het bestuur houdt zichzelf verantwoordelijk voor het gehele project. Daarnaast zorgt dit bestuur voor de randvoorwaarden en de tijdplanning, voor inhoudelijke taken van de verschillende werkgroepen. Het bestuur houdt overzicht op de gang van zake binnen de werkgroepen. De beslissende keuzes ten aanzien van het vertaalteam ligt bij het bestuur.

In het visie document van de Stichting Bijbel NGT zijn de verschillende taken specifiek uitgeschreven.