Marcus

Het evangelie volgens Marcus

Het evangelie volgens Marcus is één van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament, het tweede deel van de Bijbel. Het woord evangelie betekent ‘goede boodschap’. De evangeliën geven alle vier een eigen beschrijving van het leven van Jezus. Het Marcusevangelie is waarschijnlijk het oudste evangelie uit de Bijbel. Het is vermoedelijk het eerste boek geweest met een uitgebreid verhaal over Jezus’ leven (al werden de verhalen over Jezus natuurlijk in de kerk al wel doorgegeven). Het boek is in eenvoudig Grieks geschreven. De scènes over Jezus wisselen elkaar snel af.

Ontstaan

Volgens de meeste Bijbelgeleerden is dit boek rond het jaar 70 van de eerst eeuw ontstaan. Over de plaats waar het geschreven is, bestaat discussie. Sommigen zeggen Rome, anderen Galilea en weer anderen zeggen dat het boek in elk geval buiten Israël geschreven moet zijn. De exacte plaats van ontstaan is onduidelijk.

Schrijver

Nergens in het Marcusevangelie maakt de schrijver zijn naam bekend. Toch is al vroeg in de geschiedenis in de kerk gezegd dat het boek geschreven is door Marcus. Meestal wordt hiermee Johannes Marcus bedoeld, een medewerker van Paulus en Barnabas (zie bijvoorbeeld Handelingen 12:12, Handelingen 25; Handelingen 13:4-13 en Handelingen 15:37,39).

bron: www.bijbel.eo.nl