Visie

Taal, denken en zien zijn met elkaar verbonden. Gods grootheid wordt het meest zichtbaar als we dagelijks in de taal van ons hart toegang hebben tot Zijn woorden. Vanuit Zijn woorden wordt onder andere ons denken gevoed.

Dove mensen die gebruik maken van Nederlandse Gebarentaal (NGT) hebben de beschikking over de Bijbel in de taal van hun hart voor zowel persoonlijke groei, als voor studie en verspreiding van het evangelie.

Doelstelling voor de Stichting Bijbel NGT

Dit visie document beschrijft de visie en een voorstel om te komen tot een bijbelvertaalproject in de Nederlandse Gebarentaal (NGT). Dit is voor de meeste doven in Nederland de taal van hun hart. Deze taal geeft voor hen de meest natuurlijke toegang naar Gods hart.