Financieel

Voor het werk dat wordt uitgevoerd voor het project ‘Bijbelvertaling naar Nederlandse Gebarentaal‘ door de Stichting Bijbel NGT is veel geld nodig.

De werkgroep Fondsenwerving & PR zoekt actief naar incidentele en (semi)structurele middelen om het project te kunnen bekostigen. Dit kunnen individuele gevers zijn, maar vooral ook organisaties en fondsen die willen ondersteunen en hiervoor soms zelfs in het leven geroepen zijn.

Er is onderzoek nodig naar welke fondsen in aanmerking komen (bijvoorbeeld: EU projectgelden, gelden voor bedreigde talen (‘endangered languages’), kerkelijke stichtingen, kerken en gemeentes, ‘Vrienden van Effatha’ etc). De geschikte fondsen en instellingen worden in kaart gebracht en aangeschreven. Hierbij wordt rekening gehouden met de subsidievoorwaarden van het betreffende fonds of de instelling in kwestie.

Giften kunnen gestort worden op bankrekening van de Stichting Bijbel NGT. De Stichting heeft ook het ANBI keurmerk hierdoor zijn giften aftrekbaar van de belasting.